Національний гірничий університет — відповідність Часу

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

для проходження військової підготовки у 2018 році

на кафедрі військової підготовки.

До військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах залучаються громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ

 1. Строки подання документів до кафедри військової підготовки:

- з 01.3.2018р. по 12.5.2018 року

- з 01.7.2018р. по 18.8.2018 року

2. Вступники на кафедру військової підготовки подають:

     довідку військово-лікарської комісії (далі ВЛК), яку видає районний (міський) військовий комісаріат за місцем перебування громадянина на військовому обліку (направлення надається на кафедрі військової підготовки);

    оригінал та копію паспорта громадянина України (1,2 сторінки та приписка). Для інших ВНЗ, крім цього, довідку, що студент навчається в ВНЗ не нижче 2 курсу усіх форм навчання;

    копію ідентифікаційного номера;

    оригінал та копію приписного свідоцтва (військового квитка);

   копію навчальної картки студента (надається в деканаті ВНЗ де навчається студент, завірена мокрою печаткою ВНЗ), оригінал та копію диплому про здобуття ступені вищої освіти "Бакалавр";

    заяву до відбіркової комісії кафедри військової підготовки (бланк заяви надає кафедра);

   3. Вступні випробування:

          - оцінка рівня успішності навчання;

       - визначення придатності до військової служби за висновками військово-лікарської комісії;

          - організація професійного психологічного відбору;

          - оцінка засвоєння програми допризовної підготовки;    

          - оцінка рівня фізичної підготовки;

          - оцінка знання іноземної мови;

Під час проходження конкурсного відбору громадянин повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів студент не допускається для проходження конкурсного відбору.

    Строки проведення конкурсного відбору (іспити):

-  з 14.5.2018р. по 18.5.2018р.

-  з 20.8.2018р. по 23.8.2018р.

 4. Зарахування на навчання на кафедру військової підготовки здійснюється відповідно до „Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу”, затвердженої спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти та науки України від 14.12.2015 р. № 719/1289.

   Конкурсний відбір до зарахування на навчання за програмою офіцера запасу проводиться за розрахунковою кількістю балів вступних випробувань за 100-бальною шкалою. Розрахункова кількість балів складається з суми балів, отриманих громадянином за результатами вступних випробувань та із середнього балу академічної довідки.

  5. До військової підготовки залучаються громадяни України віком до 27 років за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”. 

Додатки

Копія паспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копія

1 сторінки

 

 

 

 

Копія

2 сторінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копія

3 сторінки

                                                   

                                                  Копія паспорту (продовження)

 

 

 

 

Копія

10 сторінки Паспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копія

11 сторінки Паспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копія ідентифікаційного коду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Копія приписного посвідчення


 

 

Прізвище

 ім’я по батькові

 та інші дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки по обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення призовної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт