Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРАВИЛА

прийому на кафедру військової підготовки Національного технічного університету Дніпровська політехніка” для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу  у 2024 році 

     

1. Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній базі далі КВП НТУ “Дніпровська політехніка” протягом 2-ох років навчання (4 семестри).

  2.  Військова підготовка планується та проводиться  протягом одного навчального дня на тиждень методом “військового дня”.
   3. До вступних випробувань допускаються громадяни України, які мають або здобудуть освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (станом на червень 2026 року) всіх форм навчання, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

4. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

Придатність громадян до військової служби за станом здоров'я визначається на підставі:

- чоловіки: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації) з оформленням довідки за формою № 4.

- особи жіночої статі: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем проживання (навчання) з оформленням довідки за формою № 4.

Медичний огляд проводиться за направленням КВП НТУ “Дніпровська політехніка”.

5. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”.

6. Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають: заяву на ім’я голови відбіркової комісії.

Заява повинна містити такі відомості:

Назва закладу вищої освіти (ЗВО), форма навчання, назва факультету, номер навчальної групи, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень (назва ЗВО, який закінчив, рік закінчення, спеціальність для громадян, які мають вищу освіту);

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, громадянство;

адреса проживання (за пропискою та фактична);

телефон для зв’язку;

проходження військової служби;

в якому військкоматі знаходиться на обліку;

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я згідно із записом у медичній довідці за результатами проходження ВЛК;

мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки;

7.  Заява подається на кафедрі військової підготовки за адресою:

         м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 38 Б

      До заяви додаються:

- копія паспорту громадянина України та довідка про прописку.

- копія ідентифікаційного коду.

- копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі).

- копія навчальної картки студента з деканату вищого навчального закладу за попередні семестри навчання (екзамени, заліки);

- довідка, що громадянин навчається у закладі вищої освіти (крім студенів НТУ “Дніпровська політехніка”;

- копія диплому про вищу освіту та додаток до нього (для громадян, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра);

- довідка військово-лікарської комісії з відмітками про придатність до військової служби за станом здоров’я (навчання за програмою підготовки офіцерів запасу), яка видається військовим комісаріатом за місцем перебування на військовому обліку (при тимчасовому перебуванні на військовому обліку за місцем навчання, для осіб жіночої статі за місцем проживання або навчання);

Направлення на військово-лікарську комісію військового комісаріату надається на кафедрі військової підготовки.

  8. Відповідальна особа за облік і організацію військової підготовки, яка призначена ректором ЗВО організовує збір визначених документів та складає список здобувачів вищої освіти ЗВО, які виявили бажання пройти військову підготовку.
     Громадяни, які вже мають освітній ступінь
вищої освіти не нижче бакалавра, вище перелічені документи подають до відбіркової комісії КВП НТУ “Дніпровська політехніка”.
     Розклад вступних випробувань доводяться до студентів не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору. Строки прийому заяв і документів,  вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання за програмою підготовки офіцера запасу  за військовими спеціальностями:

  

Етапи вступної кампанії

Очна форма навчання

Строки подання заяв і документів

з 01 квітня по 25 серпня 

Строки проведення вступних випробувань                        

з 28 серпня по 30 серпня

Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку

осіб рекомендованих до зарахування

не пізніше 31 серпня 

Зарахування вступників, яким надані рекомендації

не пізніше 01 вересня 

                   
               Вартість навчання:      15000 грн. на рік

 9.  Телефон для довідок:      +38 096 051 48 47

                                                    +38 056 746 13 65


Нормативи для визначення фізичної підготовленості кандидатів на

навчання за програмою військової підготовки офіцерів запасу:

 Таблиця 1

      Оцінка      

  Вправи для юнаків

  Підтягування   

 на перекладині 

   Біг на 100 м  

    Біг на 1 км   

           5

        9

      15,0

      3,55

           4

        8

      15,4

      4,05

           3

        7

      16,2

      4,30

                

 Таблиця 2

       Оцінка     

  Вправи для дівчат

    Комплексна

 силова вправа  

   Біг на 100 м  

    Біг на 1 км   

           5

        36

      17,0

      4,30

           4

        32

      17,6

      4,45

           3

        28

      18,8

      5,15


Зміни до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”

   20.10.2019 набув чинності Закон України № 161-IX Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби.

        Стаття 17 у частині восьмій доповнена абзацом сьомим такого змісту:

  “Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки”.

  Додатки квп нгу 01.03(1).jpg

Додатки квп нгу 01.03(2).jpg  Додатки квп нгу 01.03(3).jpgДодатки квп нгу 01.03(4).jpg

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт